+31 6 26 74 41 45
+31 6 24 24 11 69
hulb@hulboosterhout.nl

Over ons

Corine van Rijen

Ik ben 30 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 25 jaar in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Waarom speciaal onderwijs? Leerlingen die meer nodig hebben dan het gebruikelijke aanbod hebben altijd mijn aandacht getrokken. Ik heb 8 jaar gewerkt met leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en werk nu 15 jaar met jongeren van 12 tot 18 als leerkracht in het zmok-onderwijs (zeer moeilijk opvoedbare kinderen). Ook ben ik tot eind vorig schooljaar ambulant begeleider geweest binnen het rec-4, waar ik een schat aan ervaring en expertise heb opgedaan.

Natuurlijk ben ik opgeleid om deze speciale groep kinderen met beperkingen te begeleiden en onderwijs op maat te bieden. O.a. Pabo, opleiding RT, opleiding zorgcoördinator, akte speciaal onderwijs, modules ortho-pedagogiek en psychologie, faalangstreductie-trainer en sova-trainer. Het blijft een uitdaging om deze leerlingen/jongeren de begeleiding en aandacht te geven waardoor zij vooruit kunnen.

Janneke Visser

Na mijn post-HBO bewegingsonderwijs wilde ik me meer verdiepen in leer- en gedragsproblemen van jongeren om ze zo nog beter te kunnen begeleiden. Ik heb de modules SOVA-trainer en pedagogische adviesen voor speciale kinderen gevolgd. Daarna heb ik gestudeerd aan de Fontys OSO en met goed gevolg de masteropleiding Special Educational Needs (MSEN), specialist cluster4, afgerond. Ook heb ik de post-HBO opleiding tot rekencoördinator behaald. Met het oog op de laatste ontwikkelingen rondom de rekentoets en het reken- en wiskundeonderwijs in het algemeen is dit een goede aanvulling voor hulb en de begeleiding van onze jongeren.

Na het atheneum ben ik gestart op de Pabo, met als doel leerlingen wat bij te brengen zodat ze zich als jongere staande kunnen houden in de maatschappij. Mijn interesses liggen bij de jongeren die daar wat meer moeite mee hebben op cognitief, motorisch of sociaal vlak. Ik ben begonnen als RemedialTeacher in het basisonderwijs, maar al snel ben ik gaan werken in het speciaal onderwijs. Ik werk nu 15 jaar met leerlingen met gedragsproblemen. Na 3 jaar heb ik de switch gemaak van speciaal basisonderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs.

Visie

Wij, hulb, vinden het belangrijk dat leerlingen goed worden begeleid. Daarom zijn wij gestart met hulb, een totaal pakket aan begeleiding voor leerlingen van elk niveau. Voor leerlingen met problemen of hiaten op verschillende gebieden, zowel op bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gebied als didactisch. Een extra steuntje kan veel betekenen voor de toekomst.

   

©  2019 HULBOOSTERHOUT.NL | Hulb Biedt Hulp - Ontwerp en realisatie door Joey Dwars - hulboosterhout.nl

  Call Now ButtonBel ons