+31 6 24 24 11 69
hulb@hulboosterhout.nl

Over ons

Visie

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed worden begeleid. Daarom is er HULB, een totaalpakket aan begeleiding en ondersteuning voor leerlingen/jongeren van elk niveau. Voor leerlingen/jongeren met en zonder specifieke ondersteuningsbehoefte. Een extra steuntje kan veel betekenen voor de toekomst.

Janneke Visser

Na mijn HBO opleiding wilde ik me meer verdiepen in leer- en gedragsproblemen van jongeren om ze zo nog beter te kunnen begeleiden. Ik heb de modules SOVA-trainer en pedagogische adviesen voor speciale kinderen gevolgd. Daarna heb ik gestudeerd aan de Fontys OSO en met goed gevolg de masteropleiding Special Educational Needs (MSEN), specialist cluster4, afgerond. Ook heb ik de post-HBO opleiding tot rekencoördinator behaald. Met het oog op de laatste ontwikkelingen rondom de rekentoets en het reken- en wiskundeonderwijs in het algemeen is dit een goede aanvulling voor hulb en de begeleiding van onze jongeren.

Na het atheneum ben ik gestart op de Pabo, met als doel leerlingen wat bij te brengen zodat ze zich als jongere staande kunnen houden in de maatschappij. Mijn interesses liggen bij de jongeren die daar wat meer moeite mee hebben op cognitief, motorisch of sociaal vlak. Ik ben begonnen als RemedialTeacher in het basisonderwijs, maar al snel ben ik gaan werken in het speciaal onderwijs. Ik werk nu 15 jaar met leerlingen met gedragsproblemen. Na 3 jaar heb ik de switch gemaak van speciaal basisonderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs.

Corine van Rijen

Ik ben 32 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 29 jaar in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Waarom speciaal onderwijs? Leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere onderwijs hebben altijd mijn aandacht getrokken. Ik heb 8 jaar gewerkt met leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en 18 jaar met jongeren van 12 tot 18 als leerkracht in het zmok-onderwijs (Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Ook ben ik tot 1 januari 2019 ambulant begeleider geweest binnen het cluster 4 onderwijs waar ik een schat aan ervaring en expertise heb opgedaan. Inmiddels werk ik vanuit HULB als ambulant begeleider, passend onderwijs consulent voor verschillende scholen in Oosterhout en omgeving. Het is mijn passie elke jongere de juiste begeleiding te bieden, of samen te zorgen dat de juiste begeleiding er komt. Committent, nabijheid en verantwoordelijkheid nemen als begeleider is voor mij vanzelfsprekend. Jongeren moeten erop kunnen vertrouwen dat jij er voor ze bent, ook na 17 u!

Opleidingen:

Pabo, opleiding RT (remedial teaching), opleiding zorgcoördinator, akte speciaal onderwijs (tegenwoordig de post-HBO opleiding Master Sen), modules ortho-pedagogiek en psychologie, gecertificeerd faalangstreductie-trainer,agressieregulatietrainer en sova-trainer.

 

Bel ons