+31 6 26 74 41 45
+31 6 24 24 11 69
hulb@hulboosterhout.nl

Vaardigheidstraining op sociaal en emotioneel gebied

Faalangstreductietraining

Wat is faalangst?

Tegenvallende resultaten van leerlingen kunnen veel oorzaken hebben. Faalangst is er een van. Er is sprake van faalangst, indien een leerling als gevolg van zenuwen duidelijk naders presteert dan op basis van de capaciteiten van het kind verwacht kan worden. Veel leerlingen zijn vlak voor het leveren van prestaties zenuwachtig. Zij kunnen echter tijdens het presteren zichzelf in bedwang houden en presteren dan enigszins volgens de verwachting. Die zenuwen voor het presteren leiden vaak tot concentratieverhoging. Het heeft de functie van jezelf oppeppen.

Wanneer de prestaties steeds als het er op aankomt minder zijn dan verwacht, wordt dat faalangst genoemd. Een kind met faalangst vult zijn gedachten voor en tijdens het presteren met negatieve zaken. Gedachten als ‘dit kan ik nooit’ of ‘gisteren ging het ook mis’ verdrijven de gedachten over wat de leerling wel moet doen. Het gevolg is dat dat de leerling minder alert wordt op zijn huidige taak en dus fouten gaat maken. Zijn angst wordt bij de volgende prestaties, door de slechte prestaties weer verder vergroot.

Gebeurtenis leidt tot

Gedachten, die bepalen de

Gevoelens en die weer het

Gedrag.

Hulb biedt een training gericht op reductie (vermindering) van de faalangst en het vergroten van vaardigheden en zelfvertrouwen in combinatie met ontspaningsoefeningen middels het G-denken. Daarbij biedt Hulb ook bijeenkomst voor de ouders aan.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor minimaal 3 en maximaal 6 jongeren, inclusief de ouderbijeenkomst.

Weerbaarheidstraining 

Wanneer een jongere, uw kind, naar het voortgezet onderwijs gaat, vinden er veel veranderingen plaats. Ze komen in de pubertijd, er worden meer eisen gesteld door leerkrachten, ouders en de samenleving. Sommige jongeren vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, komen moeilijk in contact met anderen en/of vinden het moeilijk om weerstand te bieden aan invloeden van buitenaf, zoals, drank, drugs en groepsdruk.

Voor deze jongeren zou een module weerbaarheidstraining een uitkomst kunnen bieden.

Hulb biedt een trainingsprogramma aan gericht op sociale een communicatieve vaardigheden, het oplossen van conflicten en het inschatten van risico’s.

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats, waarin wordt gekeken naar de behoefte van de jongere. Dit zal worden meegenomen in de vaststelling van het programma.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van anderhalf uur met een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 8 jongeren. Hulb biedt de training aan inclusief een ouderbijeenkomst ‘omgaan met mijn puber’. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Ook kan het voorkomen dat er huiswerkopdrachten zijn waar de jondere thuis aan werkt, individueel of samen met de ouders.

Ter afsluiting zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de ouder(s) en het kind.

Emotieregulatietraining/agressieregulatietraining

Zit je jezelf soms in de weg? Heb je regelmatig conflicten met anderen, baal je daarvan maar overkomt het je? Weet je niet hoe je met je gevoelens om moet gaan? Wil je dit graag anders? Dan is emotieregulatietraining/agressieregulatietraining misschien iets voor jou!

Doel van de training:

In de training wordt geleerd emoties en gedrag beter onder controle te krijgen en daardoor minder last te hebben van b.v. woedebuien, stemmingswisselingen en grillig en onvoorspelbaar gedrag.

Voor wie?

De training is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die moeite hebben hun gedrag en emoties in de hand te houden en die daardoor problemen krij- gen met zichzelf en/of anderen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het snel ruzie krijgen, in problemen op school, of in zelfbeschadigend gedrag.

Om van de training te kunnen profiteren is het belangrijk dat je zelf last hebt van je problemen en dat je gemotiveerd bent om er iets aan te veranderen. Daarnaast moet je in staat zijn om naar je eigen gedrag te kijken, ervaringen in de groep te delen en in staat zijn de oorzaak en het gevolg van je gedrag in relatie met de omgeving te onderkennen.

Inhoud van  de training:

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Uitleg over de cursus en over emotie- regulatieproblemen, ook vindt er en intakegesprek met jou en je ouders plaats om goed in kaart te brengen waar we aan gaan werken.
  2. Aanleren van emotie- regulatievaardigheden. Je leert herkennen waardoor emoties soms onnodig hoog op lopen en met welke denkwijze (“cognitie”) dit te maken heeft. Er wordt gezocht naar meer passende gedachten en gedrag.
  3. In het onderdeel ‘Ken jezelf’ wordt ingegaan op hoe je jezelf beter kunt leren kennen, om erachter te komen welke manier van reageren bij jou hoort en welke aanpak, adviezen en oplossingen hier het beste bij passen.
  4. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een leefstijl waar- bij emotionele buien zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en zo min mogelijk negatieve consequenties hebben.

Natuurlijk betrekken we je ouders bij de training, zij kennen je natuurlijk goed en zijn een onderdeel van je leven en kunnen je helpen de aangeleerde vaardigheden toe te passen.

De training kan individueel gevolgd worden, maar het heeft de voorkeur om het in een groepje te volgen dan ontstaat er een wisselwerking met de andere jongeren en leer je van elkaar. Wij kiezen ervoor jongeren met een meer intrinsieke (naar binnen gerichte) emotionele ontwikkeling niet te mengen met jongeren met een meer extrinsieke (naar buiten gerichte) emotionele ontwikkeling, deze twee groepen hebben ieder een eigen benadering nodig.

De duur is afhankelijk van de voortgang maar er vinden minimaal 10 bijeenkomsten van een uur plaats.

Ouderbegeleiding:

Soms valt het niet mee uw zoon of dochter te begeleiden en/of te begrijpen in de middelbare schooltijd. Er vinden veel veranderingen plaats in het leven van uw kind. De ontwikkeling gaat snel en kan hobbels vertonen. Als uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit kan het prettig zijn hier met een professional over te praten. Wij bieden hierbij een luisterend oor en passende adviezen, ook, en zeker voor ouders met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zoals bijv. ADHD en/of ASS. Wij denken met u mee en geven adviezen.

Call Now ButtonBel ons