+31 6 24 24 11 69
hulb@hulboosterhout.nl

Bijles en Examentraining

Remedial Teaching (bijles)

Sommige kinderen hebben, wanneer ze moeite hebben met een schoolvak, alleen een zetje in de goede richting nodig en anderen moeten hiaten uit het verleden zien in te halen.

Bij hulb bieden we individuele bijles op maat aan kinderen uit het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs. Er is bij ons ook de mogelijkheid om in tweetallen aan de bijles deel te nemen.

Examentraining

Naast huiswerkbegeleiding biedt hulb ook examentraining aan.

Niet een maand van te voren zes uur per dag blokken, want hulb helpt je op een rustige manier, effectief en onder begeleiding naar een succesvol examen toe te werken. Dit kan in een klein groepje of individueel.

Basisonderwijs

Heeft uw kind problemen met lezen, rekenen, taal of spelling? Hulb biedt hulp. De problemen met betrekking tot het schoolse leren kunnen verschillende oorzaken hebben. Misschien komt een leerprobleem voort uit een achterstand, weinig zelfvertrouwen of een gedragsprobleem (bijv. AD(H)D). Wij bieden bijles op maat!

Er wordt gestart met een intakegesprek waaruit het probleem van uw kind naar voren komt. Wij zullen contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld. Tussentijds en aan het eind zal een evaluatie plaats vinden.

Voortgezet onderwijs

Hulb biedt bijles op maat t/m VWO niveau.

Oorzaken voor slechte cijfers kunnen voortkomen uit een achterstand, verkeerd leren of het niet onder de knie krijgen van nieuwe vaardigheden binnen de tijd die er voor staat op school. Hulb biedt hulp. Wij kijken waar de oorzaak ligt en gaan doelgericht met uw kind aan de slag.

Voor meer informatie kunt altijd contact met ons opnemen.

Bel ons