+31 6 24 24 11 69
hulb@hulboosterhout.nl

Huiswerkbegeleiding en studievaardigheden

Huiswerkbegeleiding en studievaardigheden

ZORGELOOS NAAR SCHOOL, HUISWERKVRIJ NAAR HUIS

Leren is niet altijd gemakkelijk.

Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdicipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie.

Thuis levert de strijd om huiswerk vaak spanning op bij zowel ouders als kind.

In deze situatie kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn. Hulb biedt voor iedere leerling passende begeleiding, door keuzemogelijkheden te bieden in het aantal middagen, de mate van contact met ouders en school en de combinatie met individuele begeleiding.

Bij hulb volgen leerlingen twee tot vier middagen per week huiswerkbegeleiding. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving, waarin ieder kind rustig kan werken aan het huiswerk, studievaardigheden aan leert en positieve feedback krijgt.

Bij ons leert uw kind dat zij zelf hun schoolresultaten kunnen beïnvloeden en verbeteren, zodat ze zelfstandig verder kunnen: dit motiveert enorm!

 

Wat biedt hulb:

  • Twee, drie of vier middagen per week begeleiding, aan het einde van de middag is het huiswerk dan meestal klaar. Jongeren komen naar Hulb na schooltijd. Ze kunnen terecht van 14.00u tot 17.00u.
  • In kleine groepen en vakoverstijgend huiswerk maken en leren. Uw zoon/dochter wordt begeleid bij het leren en huiswerk maken en overhoord
  • Werken aan structuur, discipline en motivatie.
  • Mogelijk te combineren met bijles, module leren/leren en/of plannen en organiseren.

 

Een goed begin is het halve werk: in het begin van het schooljaar een vliegende start

 

Het basispakket huiswerkbegeleiding omvat:

Een intakegesprek met ouders, waaruit een persoonlijk plan van aanpak volgt.

De mentor op school wordt ook om input gevraagd (tenzij u dat niet wilt).

In de begeleiding besteden we uitgebreid aandacht aan studievaardigheden, zoals agendagebruik, samenvatten, leren voor een toets en geconcentreerd werken.

Intensief contact met de ouders middels een groepsapp

Een periodiek evaluatiegesprek en mogelijkheid tot bijstellen van het plan van aanpak.

Advies op maat voor uw kind.

Voor meer informatie en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Hulb, zie contactgegevens.

 

Leren leren / Plannen en Organiseren

Studeren is niet altijd gemakkelijk

Middelbare scholieren en MBO leerlingen krijgen steeds meer vrijheid om zelf hun planning te maken. Maar niet alle jongeren vinden het gemakkelijk om een leerplanning te maken. Andere leerlingen hebben juist moeite met het maken van goede samenvattingen of het voorbereiden van toetsen. Of ze vinden het lastig om zich te concentreren of de juiste motivatie te vinden. Heeft uw kind hier ook mee te maken? Hulb biedt hulp.

Leerlingen die geen vakinhoudelijke problemen hebben, maar vast komen te zitten met de planning of de motivatie, hebben veel profijt van individuele begeleiding gericht op Plannen en Organiseren en/of Leren leren. Hulb biedt dit aan. Individueel of in kleine groepjes van maximaal 4 jongeren.

Plannen en organiseren

Weer grip krijgen op de studie

Bij hulb krijgt uw kind persoonlijke aandacht en begeleiding. Wij leren hem of haar zelfstandig te plannen en overzicht te krijgen. De begeleiding besteedt aandacht aan het afwegen van prioriteiten, maar ook aan zelfdiscipline en motivatie. Met de persoonlijke aandacht van hulb leert de jongere dat het zelf zijn of haar schoolresultaten positief kan beïnvloeden. Uw kind krijgt meer grip op de studie, dit motiveert enorm!

Wij bieden deze training voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs. Ook is er de mogelijkheid voor een combinatie met de cursus Leren leren. Hulb biedt u graag een persoonlijk advies voor de juiste begeleiding voor uw kind.

 

Leren leren

Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn methoden die toegepast kunnen worden bij het leren. Jongeren die goede studievaardigheden beheersen, studeren vaak gemakkelijker. Voorbeelden van studievaardigheden zijn samenvatten, woordjes leren en mindmappen, maar ook het plannen, organiseren en structureren van het schoolwerk. Naast het aanleren van studievaardigheden is het ook van belang welke manier van leren bij iemand past. Elke jongere heeft een andere manier van leren. Volgens Kolb, een Amerikaanse ondewijsdeskundige, kunnen er vier leerstijlen worden onderscheiden. Elke jongere combineert meerdere leerstijlen, met vaak één duidelijke voorkeursstijl. Bij iedere leerstijl passen verschillende studievaardigheden. De vier verschillende leerstijlen die Kolb onderscheidt zijn:

Doener

Denker

Dromer

Beslisser

Op 123test.nl kun je een online leerstijlentest doen. Hulb gaat bekijken wat voor leerstijl het beste bij uw kind past en welke studievaardigheden hij of zij het best kan gebruiken tijdens het maken en leren van het schoolwerk.

Wij bieden deze training voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs. Ook is er de mogelijkheid voor een combinatie met de cursus Plannen en Organiseren. Hulb biedt u graag een persoonlijk advies voor de juiste begeleiding voor uw kind.

Bel ons